Niwa Koi
Only japanese koi

Cliquez ici pour modifier le sous-titre

Seiki:

Beni kikokuryu, nisai, +/-35cm, 345eur, REF048

Beni kikokuryu, nisai, +/-35cm,  295eur, REF049

Beni kikokuryu, nisai, +/-35cm,  345EUR, REF050

Beni kikokuryu, nisai, +/-35cm,  345eur, REF051

Beni kikokuryu, nisai, +/-35cm,  295eur, REF052

Beni kikokuryu, nisai, +/-35cm,  225eur, REF053

Kin showa ginrin, +/-35cm,nisai, 295eur, REF054

Kujaku, nisai, +/-40cm, 295eur, REF055

Yuki asagi, nisai, +/-38cm, 345eur, REF056